Nowy aparat rentgenowski w darłowskiej przychodni już działa. Dzisiaj Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz oraz Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski oddali oficjalnie do użytku ten wyczekiwany przez mieszkańców Darłowa i okolic aparat. Urządzenie zostało zakupione ze środków Starostwo Powiatowe w Sławnie za kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Remontu pomieszczenia gdzie umieszczono aparat dokonała Gmina Darłowo.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza siódmą edycję Konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 lutego 2019 roku.
Szczegółowe cele Konkursu to m.in.:
1) promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
2) upowszechnienie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w celu ich adaptacji na terenie całego województwa zachodniopomorskiego;
3) wzmocnienie zainteresowania współpracą organów administracji publicznej z III sektorem oraz przekazywania do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

W ramach realizowanego projektu utworzono pracownię wydawania śniadań, z której korzystać będą uczniowie klas hotelarskich. Doposażono także warsztaty szkolne w tokarki i frezarkę.
Planowany jest również kolejny etap w/w projektu, w ramach którego doposażona zostanie pracownia "Techniczna i materiałoznawstwa" sprzętami takimi jak twardościomierz, maszyna wytrzymałościowa oraz mikroskop metalograficzny. Powstanie także profesjonalna pracownia językowa.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dniu 12 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbyło się podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego. Uczestnicy pobiegli w zorganizowanym przez CKiS biegu „Policz się z cukrzycą”, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wicestarosta Andrzej Protasewicz wręczył wszystkim uczestnikom ufundowane przez Starostwo Powiatowe pamiątkowe medale i statuetki. Pierwsza dziesiątka mężczyzn i kobiet otrzymała puchary i nagrody rzeczowe. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Festiwalu Biegowego należało ukończyć co najmniej 5 z 6 biegów organizowanych przez poszczególne gminy w 2018 r.:

Gmina Sławno – VII Bieg im. Asi Kenig – 21 kwietnia 2018 r.
Gmina Postomino – XIX Bieg Śladami Bogusława X – 1 maja 2018 r.
Miasto Sławno – XXII Bieg Święców – 19 maja 2018 r.
Gmina Malechowo – I Bieg Bez Spiny – 25 sierpnia 2018 r.
Miasto Darłowo - V Bieg Niepodległości – 10 listopada 2018 r.
Gmina Darłowo – IV Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego – 24 listopada 2018 r.