Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie
Przed Wami kolejny rok szkolny, rok pełen wyzwań. Mam nadzieję, że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki i pracy, ale także poszukiwań własnych dróg rozwoju, ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań.
Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę by rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 był okresem pomyślnej współpracy oraz obfitował w liczne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Niech podejmowany trud stanie się dla Państwa źródłem zadowolenia oraz radości i wdzięczności Uczniów.
Uczniom i Rodzicom życzę wzajemnej życzliwości, zaufania oraz wytrwałości jakie stawia przed Wami trudny proces edukacji, a także pozytywnego nastawienia w każdym dniu. Niech szkoła będzie dla Was miejscem, do którego zawsze z chęcią będziecie przychodzić.

Starosta Sławieński
Wojciech Wiśniowski

Uprzejmie zapraszam na XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie  za okres 6 miesięcy 2020 roku (druk nr 1).
4. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sławnie na obszarach Powiatu Sławieńskiego, Koszalińskiego, Słupskiego za rok 2019 (druk nr 2).
5. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Miastku na obszarach Powiatu Bytowskiego, Człuchowskiego, Szczecineckiego, Koszalińskiego, Sławieńskiego, Słupskiego za rok 2019 (druk nr 3).
6. Przyjęcie informacji o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2020r. (druk nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2019 (druk nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sławieńskiego (druk nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z całości obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pani Magdaleny Miszke dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie ( druk nr 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/VI/124/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 8).
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Gminy Miasta Darłowo  (druk nr 9).
11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2020-2030
11b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020r. (druk nr 10)
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (druk nr 11)
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                            Tomasz Bobin