Zarząd wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał, gospodarowanie mieniem Powiatu, wykonywanie budżetu Powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zarząd Powiatu:
1. Wojciech Wiśniowski - Starosta Sławieński
2. Andrzej Protasewicz  - Wicestarosta
3. Wojciech Stefanowski - Członek Zarządu
4. Adrian Pawłowski - Członek Zarządu
5. Granisz Roman - Członek Zarządu

Pobierz Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w Sławnie, plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno