W dniu 21 listopada 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłosił wyniki naboru wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na linie o charakterze użyteczności publicznej, które będą funkcjonowały 2023 roku.

Powiat Sławieński skorzystał z możliwości uzyskania rządowego dofinansowania i otrzymał dopłatę w wysokości 1.659.528,60 zł na uruchomienie 14 linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie pokrywa część kosztów przewoźników. Resztę deficytu proporcjonalnie do ilości kilometrów przebiegających przez daną gminę lub miasto współfinansuje zainteresowany samorząd. Dzięki dobrej współpracy między Powiatem Sławieńskim, a gminą Postomino, Sławno, Darłowo oraz miastem Sławno i Darłowo w ubiegłym i obecnym roku udało się zapewnić transport publiczny dla mieszkańców naszego powiatu.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na dalsze funkcjonowanie dotychczasowych linii autobusowych jak również na uruchomienie nowej linii na trasie Sławno – Jarosławiec w okresie wakacyjnym.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Organizacje pozarządowe, uprzejmie informuję, iż Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarte konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce NOWEFIO.
W ramach powyższego programu Rządowego organizowane będą również webinaria online, które przedstawią zasady uczestnictwa w konkursach oraz ułatwią złożenie ofert.

W dniu 10.11.2022 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godziny 14:00