Nadmorska Gmina Postomino położona jest na środkowym wybrzeżu, w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, między Ustką, Sławnem a Darłowem. Gmina obejmuje swym zasięgiem 34 miejscowości, w tym 28 sołectw. Zajmuje powierzchnię 22686 ha, zamieszkuje ją ok. 7 150 mieszkańców.
Poza rolnictwem główną dziedziną aktywności gospodarczej jest obsługa ruchu turystycznego, skoncentrowanego głównie w miejscowościach nadmorskich takich jak: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz czy Rusinowo.
Jesteś podróżnikiem? Lubisz poznawać nowe miejsca?
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Gminy, gdyż ze względu na bogate walory naturalne, mikroklimat i dostęp do Morza Bałtyckiego jest ona jednym ze znaczących obszarów turystycznych Polskiego Wybrzeża. Dzięki czystemu środowisku zaliczana jest do „Zielonych Płuc Polski”. Nadmorski pejzaż Jarosławca, którego plaże zakończone są brzegami klifowymi dochodzącymi miejscami aż do ponad 30 m wysokości, decyduje o atrakcyjności gminy zarówno dla turystyki wypoczynkowej, jak i krajoznawczej.
Teren nadmorski gminy tworzą wydmy porośnięte lasami sosnowymi i mieszanymi z licznymi stanowiskami sosny czarnej. Tereny leśne zajmują 21,1% powierzchni gminy.
Jesteś miłośnikiem turystyki aktywnej? Pływanie, chodzenie, bieganie, jazda na rowerze czy też konno sprawiają Ci frajdę??
Gmina Postomino jest doskonałym miejscem dla osób aktywnych i wrażliwych na piękno przyrody, dla miłośników turystyki rowerowej i pieszej, dla ludzi ceniących sobie urodę krajobrazów oraz nieskazitelną naturę. Urokliwe zakątki gminy Postomino można podziwiać w trakcie długich spacerów – szlakami pieszymi, podczas przejażdżek rowerowych – szlakami rowerowymi, jak również w trakcie spływów po rzece Wieprza – urozmaiconym oraz niezwykle malowniczym szlakiem kajakowym, na którym to do Państwa dyspozycji mieszczą się nowo wybudowane przystanie oraz tereny rekreacyjne zlokalizowane przy rzece w miejscowościach Pieńkówko oraz Staniewice. Rzeka Wieprza przepływa przez południową część gminy, to jedna z piękniejszych rzek polskiego Wybrzeża, prawdziwa ostoja ciszy dająca możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą.

Gmina Malechowo to malowniczo położona kraina, której północna część należy do Równiny Słupskiej, południowa zaś to fragmentu Wysoczyzny Polanowskiej przypadającej na wzgórza morenowe.
Idealne położenie (przy drodze krajowej Nr 6 ze Szczecina do Gdańska, niespełna 20 kilometrów od Koszalina) oraz czyste, nieskażone powietrze sprawiają, iż każdego roku przybywają tu większe rzesze turystów . Ich uwagę zwraca zabytkowa XVIII-IX -wieczna zabudowa, którą charakteryzują domy kryte strzechą i często spotykane jeszcze domostwa konstrukcji szachulcowej, stare kościoły z XV w. i niezwykle zadbane przydrożne kapliczki. Atrakcją gminy jest przepiękna Pradolina rzeki Grabowej, której górny bieg urozmaicony jest zakolami, dopływami i obszarami źródliskowymi. Ta jej część przebiega głównie przez zalesione tereny Wysoczyzny Polanowskiej i jest atrakcją dla wprawionych kajakarzy. Dolny bieg rzeki Grabowej przepływającej majestatycznie wśród kwiecistych łąk i pól może stać się ucztą dla kajakarzy amatorów i miłośników przyrody. Wody rzeki cenione są przez wędkarzy i smakoszy ryb, gdyż występuje tu troć i pstrąg potokowy.
Uwagę turysty zwraca również Elektrownia Wodna w Nowym Żytniku znajdująca się na 32 km rzeki Grabowej. W jej budynku natrafiamy na dwie stare turbiny z rokiem 1913 na tabliczkach znamionowych. Wokół elektrowni znajdują się stawy pstrągowe gdzie można zakupić lub złowić okazałego pstrąga.
Do najczęściej spotykanych w tych okolicach ptaków należą bociany, żurawie oraz orły bieliki, których kilka gniazd znajduje się w trudno dostępnych miejscach dla człowieka. Baczne oko turysty dostrzec tu może wiele ciekawych zwierząt, wśród których najczęściej spotykane to sarny, jelenie, bobry, wydry, lisy czy też dziki.

Gmina Sławno leży na Pomorzu Środkowym, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie sławieńskim. Sąsiaduje z gminami woj. zachodniopomorskiego (od północy – gmina Postomino, od północnego-zachodu – gmina Darłowo, a od południowego-zachodu – gmina Malechowo) oraz pomorskiego, wchodzącymi w skład powiatu słupskiego (od południowego-wschodu – gmina i miasto Kępice oraz gmina Kobylnica). Miasto Sławno leżące w centrum gminy wiejskiej Sławno jest ośrodkiem, w którym swą siedzibę ma Urząd Gminy.
Gmina Sławno zajmuje obszar 28.439 ha, wewnątrz którego położone jest miasto Sławno. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w 31 miejscowościach gminy mieszkało 9.019 osób.
Przez obszar gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne i tranzytowe z o znaczeniu krajowym jak i międzynarodowym: linia kolejowa Szczecin – Gdańsk oraz droga krajowa nr 6. Specyficzne położenie sprawia, że gmina Sławno jest rejonem bezpośredniego ciążenia ok. 14 tys. ośrodka miejskiego.
Gmina Sławno ma charakter głównie rolniczy i ponad połowę jej obszaru stanowią użytki rolne, z drugiej strony to zielone płuca Polski, gdyż prawie 41,5% jej powierzchni to tereny leśne. Dominują tu lasy sosnowe, bukowe, świerkowe oraz mieszane z sosną, brzozą, świerkiem, bukiem, dębem i olszą. Rolnictwu i gospodarce leśnej towarzyszy rozwój drobnego przetwórstwa i usług: rzemieślniczych, turystycznych oraz handlu.
Tereny gminy są niezwykle atrakcyjne przyrodniczo. Zróżnicowany krajobraz świadczy o polodowcowym oraz rzecznym charakterze terenu. Dzięki dużej powierzchni lasów powietrze jest tu wyjątkowo czyste.
Polodowcowy krajobraz jest najatrakcyjniejszy w jej południowej części. Równinę Sławieńską przecina kilka szerokich i podmokłych dolin m.in.: Wieprzy, Grabowej, Moszczeniczki, Reknicy.
Ze względu na niewielką odległość od Bałtyku w części północnej gminy Sławno odczuwalny jest wpływ klimatu morskiego, zaś w jej południowej części dominuje klimat kontynentalny.
Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Wieprza. Na południowozachodnim skraju gminy, na krótkim odcinku pojawia się też Grabowa. Najważniejszymi dopływami prawobrzeżnymi, uchodzącymi do Wieprzy na terenie gminy są: Ściegnica, i Wrześniczka, a lewobrzeżnymi: Reknica i Moszczenica.

Gmina Darłowo jest gminą nadmorską położoną w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje część terenu zwanego Równiną Sławieńską przeciętą dolinami rzeki Wieprzy i Grabowej. Krajobraz obszaru ukształtowany został w okresie lodowcowym i polodowcowym, w którym uformowały się charakterystyczne cechy terenu: wody stojące, biegi rzek i rzeźba terenu. Powierzchnia Równiny Sławieńskiej jest płaska, jedynie w północnej części występuje wyraźne pasmo moreny czołowej z „Barzowicką Górą” o wysokości 72 m n.p.m. Morena ta wygradza niecki przybrzeżnych jezior oddzielonych od morza mierzejami, będących niegdyś zatokami: jeziora Kopań i Bukowo.
Na terenie gminy występuje niewielka ilość lasów. Wzdłuż wybrzeża są to przeważnie lasy sosnowe. W południowej części gminy znajdują się większe skupiska lasów z przewagą buków i dębów. W okolicach miejscowości Słowino znajduje się rezerwat „Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej w Polsce zachowane torfowisko wysokie typu bałtyckiego z bardzo dużą ilością różnorodnych gatunków fauny i flory. Na uwagę zasługuje także zespół leśny na wschód od Bukowa Morskiego oraz lasy rozciągające się na południe i wschód od Damasłowic. Na terenie gminy przeważają równiny otwarte z perspektywami widokowymi na wkomponowane w krajobraz wsie. Obecnie w krajobrazie gminy górują elektrownie wiatrowe. Ziemia darłowska oferuje bogate zasoby akwenów wodnych. Jednym z nich jest znajdujące się na obszarze Wybrzeża Słowińskiego jezioro Kopań polecane wędkarzom, stanowiące ostoję dla wielu gatunków ptaków. Drugim jeziorem, znacznie większym, jest Bukowo objęte obszarem Natura 2000 z wieloma gatunkami ryb, m.in. węgorz, ukleja, płoć, szczupak, sandacz, pstrąg.