herb Powiatu SławieńskiegoPowiat Sławieński leży w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na tzw. Wysoczyźnie Sławieńskiej, która jest częścią Równiny Słupskiej. Obejmuje swoimi granicami odcinek 44 kilometrów wybrzeża Bałtyku. Przez powiat przebiega międzynarodowa droga E-28 Berlin – Kaliningrad (krajowa nr 6) oraz linia kolejowa łącząca Szczecin z Gdańskiem. W skład Powiatu Sławieńskiego wchodzi sześć gmin: gmina miejska Sławno, gmina miejska Darłowo oraz gminy wiejskie: Sławno, Darłowo, Postomino i Malechowo. Powiat leży na pograniczu województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, pomiędzy powiatami koszalińskim i słupskim. Koszalin i Słupsk, dawne miasta wojewódzkie, są głównymi ośrodkami miejskimi regionu Pomorza Środkowego.

mapa województwa zachodniopomorskiego

Położenie Powiatu Sławieńskiego na mapie Województwa Zachodniopomorskiego

Powiat Sławieński zajmuje powierzchnię 1.043 km² i jest tym samym 11 pod względem wielkości powiatem w województwie zachodniopomorskim. Na Powiat Sławieński składa się 6 gmin: Miasto Sławno, Miasto Darłowo, Gmina Sławno, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Postomino. W Powiecie są 2 miasta, 101 sołectw oraz 155 miejscowości wiejskich.

LP GMINA, MIASTO POWIERZCHNIA W KM² % POWIERZCHNI POWIATU
1. Gmina Sławno 284 27,2
2. Gmina Darłowo 269 25,8
3. Gmina Malechowo 227 21,8
4. Gmina Postomino 227 21,8
5. Miasto Darłowo 20 1,9
6. Miasto Sławno 16 1,5
  RAZEM 1 043 km2 100%

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2008

Ludność Powiatu Sławieńskiego (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) liczyła 57 390 mieszkańców, co stanowiło 3,4% ogólnej liczby mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (1 694 178 osób) oraz 0,15% mieszkańców kraju (38 157 000 osób).