Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców w dniu 4 kwietnia 2023r. w godzinach od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2023 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku

Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póżn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że:

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sławnie, która obędzie się w dniu 21 marca 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na spotkanie dyrektorek i dyrektorów szkół z Powiatu Sławieńskiego, które odbędzie się w środę 22 marca 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, sala 57.

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Tematyka spotkania obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Innowacje pedagogiczne oraz społeczne szkół z terenu Powiatu Sławieńskiego.
  • Szkoła jako ośrodek rozwoju lokalnego.
  • Współpraca szkół z lokalnym środowiskiem i innymi szkołami.
  • Programy rozwojowe szkół.
  • Możliwości wdrożenia na terenie Powiatu Sławieńskiego modelowego przedsięwzięcia pn. „Szkoła w ruchu”.
  • Problemy z jakimi borykają się szkoły.
  • Potrzeby szkół i możliwości ich zaspokojenia.
  • Miejsce szkół oraz ich inicjatyw i potrzeb w Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Spotkanie będzie prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowej. Moderatorem spotkania będzie dr Wacław Idziak