Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 6 kwietnia 2022r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

W dniu 07 kwietnia 2022r. w godz. od 15.00 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Darłowie dyżur radnego Pana Daniela Frącza pod telefonem : 535-003-568.

W dniu 07 kwietnia 2022r. w godz. od 14.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie dyżur radnego Pana Macieja Stanisławskiego pod telefonem : 59-810-64-44.

W dniu 07 kwietnia 2022r. w godz. od 9.00 do 10.00 w Urzędzie Gminy w Darłowie dyżur radnego Pana Artura Szarycza (Biuro Rady).

Spotkania z radcą prawnym odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a w pokoju nr 62, w godzinach od 9.00 do 11.00 .

SWIG Delta Partner na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje badanie dotyczące oceny wpływu działań związanych z ochroną ekologiczną zlewni rzeki i terenów rzecznych rzeki Drawy w Polsce.
Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/papi_turysci
Działania te prowadzone były w ramach projektu #LIFE13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu, na podstawie które opracowane zostaną raporty przyczyniające się do ewaluacji projektu i poprawy realizowanych działań, dlatego prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.