W I połowie 2024 r. NATO prowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

Na zasadach i w trybie ustalonym ustawą Prawo Farmaceutyczne w dniu 22 lutego Zarząd Powiatu w Sławnie podjął uchwałę dotyczącą dyżurów aptek w dni wolne od pracy (niedziele i święta) oraz w godzinach nocnych.

W jednym czasie pełniony będzie dyżur przez jedną aptekę na terenie powiatu tj.:

  1. 0d 01 marca do 31 marca w Sławnie;
  2. od 01 kwietnia do 30 września w Darłowie
  3. od 01 października do 31 grudnia w Sławnie

- w niedziele i święta 14:00-21:00

- od poniedziałku do soboty20:00-22:00

Szczegółowy harmonogram dyżurów można znaleźć na stronie starostwa powiatowego w zakładce Dla mieszkańców 

Pan T.Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur w ramach skarg i wniosków  w dniu 6 marca 2024r. w godzinach od 14.30-15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie.