Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych nr 3720Z na odcinku Smardzewo – Ostrowiec, 3721Z na odcinku Bobrowice – Smardzewo oraz 3734Z na odcinku Marszewo - Górsko. Łączna długość wyremontowanych poboczy to ok. 8,4 km.
Wyremontowane pobocza w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r.  o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 1500) rejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb do 7,5 m długości lub napędzie mechanicznym o mocy mniejszej niż 15 kW nie podlega obowiązkowi rejestracji.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 przytoczonej ustawy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela po złożeniu wniosku za pomocą systemu REJA24 (interesant.reja24.gov.pl)
Organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Informujemy, iż w ramach Programu Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok do dnia 7 września 2020 r. można składać wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II w następujących obszarach:
Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych;
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.
Maksymalna wysokość dotacji przyznanej organizacji pozarządowej wyniesie 10.000 zł.
Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajdują się pod adresem:
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12652 oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.