Starosta Sławieński informuje, że od 1 lutego 2021r. przywrócona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. Nr 5., równocześnie w dalszym ciągu można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej: poniedziałek – piątek tel.: 59 8106428, mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,

Dyżury:

poniedziałek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator – tel.  693 312 205
wtorek: Czesław Juszczyk – Kancelaria Radcy Prawnego – tel.  601 671 074
środa: Robert Lorens – Kancelaria Adwokacka – tel.  608 104 276
czwartek: Adam Rosiński –Kancelaria Adwokacka mediator - tel. 662 069 188
piątek: Zyta Kurowska –– Kancelaria Radcy Prawnego , mediator - tel. 693 312 205

W Filii w Darłowie ul. Franciszkańska 2, w dalszym ciągu  zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnym Punkcie Pomocy Prawnej. Punkt obsługiwany przez  Zaborskie Towarzystwo Naukowe.  W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 791 530 803, 59 8106428, mail: ztn@ztn.com.pl, pomocprawna@powiatslawno.pl,

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Porady Obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W dniu 3 lutego ( środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan Mariusz Małysz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.
W dniu 10 lutego (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.
Biuro Rady Powiatu w Sławnie
Telefon: 59-810-64-44

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a oraz art. 8 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2020 r., poz.1747 ze zm.), na zadanie dotyczące: Świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trzech liniach komunikacyjnych.

1.Zapytanie ofertowe, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
2.Formularz ofertowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
3.Załącznik nr 1 do Umowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
4.Załącznik nr 2, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
5.Załącznik Nr 3, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
6.Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
7.Załącznik nr 5 Klauzula RODO, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
8.Załącznik nr 6 Projekt umowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno