Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Zbieramy dla obywateli Ukrainy, którzy uciekają z objętej wojną ojczyzny. Jednoczymy się z Ukraińcami i chcemy pomagać uchodźcom.

Nie jesteśmy obojętni na los naszych sąsiadów.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzimy zbiórkę niezbędnych rzeczy dla potrzebujących.

Przyjmujemy datki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

W dniu 24 lutego 2022r. w godz. od 13.30 do 14.30 Pan Mariusz Małysz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur radnego w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( Biuro Rady- dyżur pod telefonem : 59 -810 -64 -43, 059-810-64-44 ).


W dniu 2 marca 2022r. w godz. od 14.30 do 15.35 Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie przyjmuje obywateli w spawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady- dyżur pod telefonem: 59 -810 -64 -43 ;59 -810 -64 -44 ).