W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby osób przeciwnych szczepionkom. W związku z działalnością ruchów antyszczepionkowych należy podjąć kroki na celu uświadamianie społeczeństwa o skuteczności i konieczności szczepień ochronnych.

Projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw oraz listy do zbierania podpisów znajdują się na stronie internetowej www.szczepimybomyslimy.pl Podpis może złożyć każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 19 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul.  Wały Chrobrego 4 , w Sali Rycerskiej.
Część merytoryczną spotkania poprowadzi przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, który przedstawi:
- założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
- zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu,
- praktyczne wskazówki, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.
Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi 2 godziny.
Zgłoszenia uczestników  (imię, nazwisko, nazwa organizacji, tel. kontaktowy) proszę przekazywać e-mailem na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl do dnia 18.02.2019 r.