Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Informujemy, że w najbliższych dniach może nastąpić wzmożony ruch pojazdów wojskowych i statków powietrznych na terytorium Polski w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem: Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego.

Zwracam się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Zapraszamy do wspólnego świętowania w dniu 15 sierpnia 2023r. !

W dniu 04.08.2023 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godziny 14:00

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2023r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.