Pragniemy Państwa poinformować w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, że w ramach działań Ministerstwa Zdrowia podejmowanych na rzecz realizacji szczepień przeciw Covid-19 wskazane zostały przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne których aktualna lista dostępna jest na stronie – Punkty szczepień przeciw COVID-19

Jednocześnie informujemy, iż szczepienia są dobrowolne, zalecane i bezpłatne.

Wszelkie aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19 znajdują się:

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Powiat sławieński otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia i odzieży dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego utworzonego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie-Technikum Morskie.

 Oddział Przygotowania Wojskowego rozpoczął swą działalność w powyższej placówce od 1 września 2023 r., po uzyskania pozytywnej decyzji z Ministerstwa Obrony Narodowej zezwalającej na jego funkcjonowanie.

 Oddział dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce wiązać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP oraz wzbogacić swą wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień przygotowania wojskowego. Uczniowie biorący udział w powyższym przedsięwzięciu  będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 128.500,00 zł

Kwota dotacji celowej wynosi 102.800,00 zł

Wkład własny powiatu sławieńskiego wynosi 25.700,00 zł

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg  i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 6 grudnia 2023r.  w godzinach od 14.30 do 15.35  w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( Biuro Rady).