Pani Maria Lech - Szajner Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w każdą drugą  środę  miesiąca w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady - II piętro pokój 44).