Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.  

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Od kilku dni działa już poradnia rehabilitacyjna w Darłowie uruchomiona przez Szpital Powiatowy w Sławnie jako jego filia. Mieści się ona w budynku przy ul Królowej Jadwigi w pomieszczeniach po dawnej przychodni pediatrycznej, które w tym celu zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Poradnia rehabilitacyjna świadczy usługi ultradźwiękami, laserem, polem magnetycznym itp. Wszystkie usługi refundowane są przez NFZ.
Środki na uruchomienie (remont i wyposażenie) tej ważnej dla mieszkańców Darłowa placówki pochodzą w kwocie 100 tys zł. z budżetu Powiatu Sławieńskiego i 50 tys. Miasta Darłowa.
Jak mówi Starosta Sławieński, Wojciech Wiśniowski, w niedalekiej przyszłości uruchomione zostaną w Darłowie kolejne przychodnie: chirurgiczna, ortopedyczna oraz urologiczna. W sprawie kontraktu na te przychodnie prowadzone są negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Nowe bariery ochronne pojawiły się wzdłuż dróg powiatowych nr 3711Z w miejscowości Jeżyczki oraz 3550Z miejscowości Lejkowo przy Ośrodku Zdrowia. Zostały zamontowane na prośbę mieszkańców ww. miejscowości w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Bariery ochronne instaluje się w celu zabezpieczenia lub zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz osób i obiektów znajdujących się w obszarze zagrożonym w pobliżu drogi. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczna infrastruktura na drogach powinna stać się standardem, a odpowiednie stosowanie barier ochronnych stanowić jeden z jej kluczowych elementów.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981), podaje się do publicznej wiadomości, że: