Informujemy, że na ulicach powiatowych  w Sławnie, tj. ul. Chopina, Gdańskiej, Jagiełły oraz I-go Pułku Ułanów zostały zamontowane kosze uliczne na śmieci oraz ławki na ulicy I-go Pułku Ułanów na przystankach autobusowych.  Łącznie zamontowano 21 koszy ulicznych.

Kosze uliczne pomagają utrzymać czystość na ulicach. Są również elementem przestrzeni miejskiej. Montaż koszy znacznie poprawi estetykę ulic powiatowych na terenie miasta Sławno.

Starostwo Powiatowe w Sławnie zleciło wykonanie prac drogowych polegających na oczyszczeniu przyczółków mostu znajdującego się na ul. Gdańskiej w Sławnie. Zakres prac obejmował wycinkę krzaków oraz odkopanie z ziemi brukowanych przyczółków.
Prace wykonało na zlecenie Starostwa - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ze Sławna.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem chodnika w miejscowości Stary Kraków na terenie gminy Sławno. Łączna długość chodnika to ok. 185 mb. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim to 84.950,16 .

Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.