17 września to Światowy Dzień Sybiraka i kolejna, 79. rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Dzisiaj w samo południe na darłowskim skwerze im. Generała Władysław Sikorskiego  zebrali się kombatanci i weterani wojenni, władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy. Uroczystość pod Obeliskiem Kombatantów i Sybiraków przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła się hymnem państwowym.

Dnia 14 września 2018 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Starosty Sławieńskiego Pana Wojciecha Wiśniowskiego dla najlepszych uczniów Technikum w roku szkolnym 2017/2018, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli praktyki zawodowe.

lp. Imię i nazwisko radnego Interpelacja/zapytanie w sprawie Treść interpelacji/zapytania Odpowiedź na interpelację
1        
2        

W dniu 7 września 2018 r. w obecności Radnych Rady Powiatu w Sławnie Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczyli listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i kwiaty dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński, którzy z dniem 1 września 2018 r. uzyskali status nauczycieli mianowanych. Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Lista nauczycieli:
1) Angelika Górska- Biela
2) Damian Basarab