O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), podaje się do publicznej wiadomości, że:

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na  IV Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:

Od dnia 14 stycznia 2019r. nastąpi zmiana godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg.
Wydział KiD będzie przyjmował interesantów
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 8.00 – 14.00
oraz w czwartek w godzinach 7.30 – 15.00