Informuję, że informacje dotyczące postępowania dot. koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się na stronie internetowej http://wsse.szczecin.pl/

Ponadto informuję, że uruchomiono infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2,  czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu -pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno-informacyjny.

Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj odszedł od nas Pan Janusz Stachowicz.
Radny Rady Powiatu w Sławnie trzech kadencji (2006 – 2018). W kadencji Rady 2014 – 2018 Członek Zarządu Powiatu, a wcześniej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Janusz Stachowicz był człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie społeczne i samorządowe naszego regionu, zawsze pomocny i oddany społeczeństwu.
Żonie, Rodzinie, bliskim oraz wszystkim kogo dotknęła jego śmierć składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, serdecznie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 20  lutego  2020r.  o godz.  9.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.

Informujemy, że na ulicach powiatowych  w Sławnie, tj. ul. Chopina, Gdańskiej, Jagiełły oraz I-go Pułku Ułanów zostały zamontowane kosze uliczne na śmieci oraz ławki na ulicy I-go Pułku Ułanów na przystankach autobusowych.  Łącznie zamontowano 21 koszy ulicznych.

Kosze uliczne pomagają utrzymać czystość na ulicach. Są również elementem przestrzeni miejskiej. Montaż koszy znacznie poprawi estetykę ulic powiatowych na terenie miasta Sławno.