Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a oraz art. 8 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2020 r., poz.1747 ze zm.), na zadanie dotyczące: Świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trzech liniach komunikacyjnych.

1.Zapytanie ofertowe, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
2.Formularz ofertowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
3.Załącznik nr 1 do Umowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
4.Załącznik nr 2, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
5.Załącznik Nr 3, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
6.Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
7.Załącznik nr 5 Klauzula RODO, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno
8.Załącznik nr 6 Projekt umowy, plik z rozszerzeniem .doc, nowe okno