Narodowe Święto Niepodległości

Zakres Projektu obejmuje utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego bazującego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. Wynikiem tego będzie uporządkowanie i standaryzacja procesów związanych z realizacją zadań publicznych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką przestrzenną województwa oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także między jednostkami administracji publicznej, usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i analiz oraz monitoringu procesów gospodarczych w oparciu o wiarygodne dane przestrzenne.

W dniu 31.10.2022 r. Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godziny 13:00