Starostwo Powiatowe w Sławnie i Filia w Darłowie w dniu 02.05.2022r. będą nieczynne

Powiat Sławieński będąc członkiem Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie realizuje strategię rozwoju lokalnego opisaną dla łącznie 15 samorządów terytorialnych (z obszaru powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i białogardzkiego). Strategia rozwoju w obecnie kończącym się już okresie programowania funduszy UE ukierunkowana jest na wsparcie finansowe lokalnych przedsiębiorców, lokalnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz aktywizację społeczności.
Obecnie SŚGD podsumowuje wdrażanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (2022), a jednocześnie planuje już działania w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2023 – 2027.
We współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego SŚGD przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2014 - 2020. Przedmiotem badania jest ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS. Ocena ta uwzględnia kontekst organizacyjny (na poziomie LGD), społeczno – gospodarczy (specyfika i możliwości rozwojowe na obszarze), lokalny kapitał społeczny oraz wizję rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego).

W dniu 4 maja 2022r. w godz. od 14.30 do 15.35 Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur w spawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady).

W dniu 5 maja 2022r. w godz. od 14.00 do 15.00 Pan Michał Kulig Radny Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur radnego w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( dyżur pod telefonem : 59-810-64-44 ).

W dniu 9 maja 2022r. w godz. od 14.00 do 15.00 Pan Łukasz Wasik Radny Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur radnego w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( dyżur pod telefonem : 59-810-64-44 ).