Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświatowi
Dzień Edukacji Narodowej to okazja by przypomnieć sobie o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykłą funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają  talenty, pomagają poznać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami uczniowskich sukcesów.
Proszę przyjąć słowa uznania za pasję, troskę, konsekwencję, trud i wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.
Wasze święto jest szczególną okazją, by serdecznie podziękować za wskazywanie młodemu pokoleniu, autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy.
Z okazji Święta Edukacji życzę Państwu twórczych pomysłów, skuteczności w działaniu, dobrej współpracy z rodzicami oraz tego wszystkiego co daje poczucie satysfakcji z pracy zawodowej i społecznego uznania. Życzę wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów w jej realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                                                                                                                                          Starosta Sławieński
                                                                                                                                                         Wojciech Wiśniowski

Uroczystości jubileuszu 20 - lecia Powiatu Sławieńskiego zorganizowane w ramach sesji Rady Powiatu odbyły się w historycznej sali obecnego ratusza miejskiego w Sławnie. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Bobina oraz Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego przybyli radni powiatowi obecnej oraz wszystkich minionych kadencji, włodarze gmin Arkadiusz KlimowiczRadosław GłażewskiRadosław Nowakowski oraz wiele osób związanych z samorządem powiatowym. Powiat Sławieński w obecnym kształcie powstał w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. Wybory do samorządu powiatowego odbyły się w 1998 roku, a od stycznia 1999 roku Powiat Sławieński zaczął funkcjonować na mapie administracyjnej Polski. Pierwszym starostą został Henryk Lompert. Podczas uroczystej sesji wręczono wyróżnienia "ZASŁUŻONY DLA POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO", a trzymali je Jan Sroka ze Sławna i Leszek Walkiewicz z Darłowa. Oboje nagrodzeni dużą część swojego życia poświęcili pracy na rzecz Powiatu Sławieńskiego i jego historii.

Kolejny rok akademicki rozpoczęty na naszym uniwersytecie .Świadczy to o tym, że jego powołanie było wskazane i potrzebne - tymi słowami przywitał zebranych Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, a zarazem Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego. Na 8 semestrze naukę rozpoczyna około 150 osób z tereny Powiatu Sławieńskiego (ponad 90 osób w grupie sławieńskiej i ponad 50 osób w darłowskiej). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z informatyki, języka angielskiego, niemieckiego, aktywności fizycznej, gimnastyki umysłu, tańca, a od bieżącego semestru także z turystyki i rekreacji. Dla nich prowadzone są również raz w tygodniu wykłady o bardzo różnych tematykach np. medycyna, farmacja, prawo bezpieczeństwo itp.
We inauguracji grupy w Sławnie udział wziął również wicestarosta Sławieński Andrzej Protasewicz oraz Marian Krakowski dyrektor zespołu Szkół Agroturystycznych gdzie odbywają się zajęcia.
Wszystkim Słuchaczom rozpoczynającym naukę 8 semestrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiatu Sławieńskiego życzymy wielu miłych wrażeń oraz aktywnej integracji podczas zdobywania wiedzy