W dniu 01 września (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.45 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie (w dniu dyżuru kontakt przez Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie). Telefon: 059-810-64-43 lub 059-810-64-44

W dniu 25 sierpnia (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.30 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Konrad Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie. Telefon: 59-810-64-43 lub 59-810-64-44

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna). Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Termin składania wniosków: od 6 września 2021 r. do 22 września 2021 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Kompletną informację wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na stronie www.dlgr.pl (link zewnętrzny, nowe okno)