W ramach realizowanego projektu utworzono pracownię wydawania śniadań, z której korzystać będą uczniowie klas hotelarskich. Doposażono także warsztaty szkolne w tokarki i frezarkę.
Planowany jest również kolejny etap w/w projektu, w ramach którego doposażona zostanie pracownia "Techniczna i materiałoznawstwa" sprzętami takimi jak twardościomierz, maszyna wytrzymałościowa oraz mikroskop metalograficzny. Powstanie także profesjonalna pracownia językowa.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dniu 12 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbyło się podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego. Uczestnicy pobiegli w zorganizowanym przez CKiS biegu „Policz się z cukrzycą”, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wicestarosta Andrzej Protasewicz wręczył wszystkim uczestnikom ufundowane przez Starostwo Powiatowe pamiątkowe medale i statuetki. Pierwsza dziesiątka mężczyzn i kobiet otrzymała puchary i nagrody rzeczowe. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Festiwalu Biegowego należało ukończyć co najmniej 5 z 6 biegów organizowanych przez poszczególne gminy w 2018 r.:

Gmina Sławno – VII Bieg im. Asi Kenig – 21 kwietnia 2018 r.
Gmina Postomino – XIX Bieg Śladami Bogusława X – 1 maja 2018 r.
Miasto Sławno – XXII Bieg Święców – 19 maja 2018 r.
Gmina Malechowo – I Bieg Bez Spiny – 25 sierpnia 2018 r.
Miasto Darłowo - V Bieg Niepodległości – 10 listopada 2018 r.
Gmina Darłowo – IV Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego – 24 listopada 2018 r.

Hydrologia Ostrzeżenia Pogoda