Organizacje pozarządowe, uprzejmie informuję, iż Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarte konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce NOWEFIO.
W ramach powyższego programu Rządowego organizowane będą również webinaria online, które przedstawią zasady uczestnictwa w konkursach oraz ułatwią złożenie ofert.