W dniu 6 października (środa)  2021r. w godz. od 14.30 do 15.35 w  Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady)  w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.