Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie: „SAMORZĄD LOKALNY W OBIEKTYWIE”.

Celem konkursu jest promowanie idei samorządności, ale także funkcjonowania samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania i jego wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności społecznej uczniów.
Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden projekt zawierający max 5 zdjęć.
Projekty (Fotografie i opisy) zgłaszane do konkursu powinny przedstawiać miejsca, obiekty, czy wydarzenia związane z samorządem lokalnym – liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!
Zgłoszenia zgodne z regulaminem należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres: konkurs.npb@usz.edu.pl
Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.
(Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie formularz zgłoszeniowy.)
Z ilu etapów składa się konkurs?
Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród zdjęć nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze 3 najlepsze projekty. Dodatkowo zwycięskie projekt (fotografie i opis) wezmą udział w internetowej wystawie nagrodzonych projektów. Przewiduje się też wyróżnienie dla najlepszych projektów fotografii.
Jakie nagrody można wygrać?
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.
1 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 1500 zł
2 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 1000 zł
3 miejsce – sprzęt elektroniczny wartości 500 zł.
Wyróżnieni – sprzęt turystyczny i sportowy.
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy udziału w konkursie.