Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 ze zm.), Starosta Sławieński ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Nazwa i adres organizatora

Powiat Sławieński
Sempołowskiej 2a
76 – 100 Sławno

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 ze zm. ) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy

Transport drogowy jako linie powiatowe na obszarze Powiatu Sławieńskiego w szczególności na obszarze Gminy Postomino i Gminy Sławno pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia z gminami i otrzymania dofinansowania                       w ramach Funduszu autobusowego.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia to 15 styczeń 2021 r.

Zmiana treści informacji

W przypadku zmiany powyższej informacji organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.).