Starosta Sławieński, a jednocześnie Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wojciech Wiśniowski wziął udział w dorocznym święcie strażaków powiatu sławieńskiego. Była to okazja do złożenia podziękowań za tą ciężką i odpowiedzialną pracę oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel, na którym przyznano awanse i wyróżniono wybrane osoby za wybitną postawę w ratowaniu życia ludzkiego. Starosta Sławieński wręczył również podziękowania dla zwycięzcy oraz organizatorów konkursu wiedzy pożarniczej doceniając tym samym jego wartość edukacyjną.