Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 


Designed by:

Witaj na stronie startowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czyż   
wtorek, 22 kwietnia 2014 13:14
Zaproszenie do składania oferty cenowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ do 30.000 euro

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Starosty Sławieńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na: wykonaniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych, odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych oraz ścince poboczy wzdłuż dróg powiatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

 • wykonaniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych (kopanie mechaniczne rowu o głębokości 1,5 m i szerokość dna 50 cm wraz z wyprofilowaniem skarp i wywozem urobku);
 • odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych (odtworzenie istniejących rowów - profil rowu: dno rowu – 0,4;, skarpa i przeciwskarpa od 1:1 do 1:1; głębokość – 1,0 m wraz z wyprofilowaniem i wywozem urobku);
 • ścince poboczy wzdłuż dróg powiatowych.

Ceny za poszczególne roboty proszę określić w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w terminie do godz. 10:00 do dnia 28 kwietnia 2014 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie rowów i poboczy na drogach powiatowych - Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2014 roku godzina 10:00”.


Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj roboty

Cena netto

1

Wykonanie rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych

………….(mb)

2

Odnowienie rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych

………….(mb)

3

Ścinka poboczy wzdłuż dróg powiatowych

…………..(m2)


 
Zaproszenie do składania oferty cenowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czyż   
wtorek, 22 kwietnia 2014 13:11
Zaproszenie do składania oferty cenowej .

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ do 30.000 euro

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Starosty Sławieńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2014 roku w technologii masą mineralno – bitumiczną na gorąco z recyklera. Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót;
 • oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie;
 • usunięcie rumoszu na wysypisko;
 • skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni;
 • zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/tonę).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w terminie do godz. 10:30 do dnia 28 kwietnia 2014 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2014 roku godzina 10:30”.

 

 
Zaproszenie do składania oferty cenowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czyż   
wtorek, 22 kwietnia 2014 13:08
Zaproszenie do składania oferty cenowej .

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ do 30.000 euro

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Starosty Sławieńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2014 roku w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją. Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe;
 • oznakowanie robót;
 • dostarczenie materiałów na teren robót;
 • prace remontowe nawierzchni asfaltowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami pod ciśnieniem (remonterem) powstałych ubytków i spękań w nawierzchni dróg.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Zamawiającego (grys).

Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/tonę).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w terminie do godz. 12:00 do dnia 28 kwietnia 2014 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2014 roku godzina 12:00”.

 

 
Zaproszenie do składania oferty cenowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Czyż   
wtorek, 22 kwietnia 2014 13:02
Zaproszenie do składania oferty cenowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ do 30.000 euro

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Starosty Sławieńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

zaprasza do składania ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wycinka krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego.

Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/mb).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych w terminie do godz. 12:30 do dnia 28 kwietnia 2014 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu sławieńskiego - Nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2014 roku godzina 12:30”.


 
Dzień Wolnej Sztuki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
wtorek, 22 kwietnia 2014 08:44
Dzień Wolnej Sztuki.


alt

 
Wielkanoc w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Akson” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
piątek, 18 kwietnia 2014 09:24
Wielkanoc w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Akson”.

W dniu 16 kwietnia 2014r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Akson” w Sławnie tradycyjnie  już po raz kolejny odbyło się przedświąteczne spotkanie pracowników oraz podopiecznych fundacji „Akson” z przyjaciółmi stowarzyszenia. W uroczystym śniadaniu udział wziął Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski wraz z Wicestarostą Andrzejem Protasewiczem.  

Pięknie przystrojone stoły, pyszne potrawy przygotowane przez podopiecznych, a także towarzysząca spotkaniu miła atmosfera, sprawiły, że każdy mógł poczuć magię zbliżających się świąt.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 94
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
canakkale