Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 


Designed by:

Witaj na stronie startowej

V i VI runda Mistrzostw i Pucharu Polski Enduro PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
poniedziałek, 21 lipca 2014 12:09
V i VI runda Mistrzostw i Pucharu Polski Enduro.

W dniach 19-20 lipca 2014r. na terenie „Fortu Marian” w Malechowie odbyła się V i VI runda Mistrzostw i Pucharu Polski Enduro zorganizowana przez Motocross Klub Darłowo. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski.
Zawodnicy z Polski i z zagranicy zmagali się w rywalizacji. Piękna pogoda oraz wspaniała atmosfera towarzyszyła zawodom, po których zorganizowano piknik dla zawodników i gości.
Liczba zawodników wzrosła ze 105 w roku ubiegłym do 150 w tegorocznej edycji enduro.
Gratulujemy.

 
Obchody Święta Policji. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
piątek, 18 lipca 2014 13:16
Obchody Święta Policji..

Dnia 17 lipca 2014r. odbyły się uroczystości obchodów Święta Policji w Sławnie. Wicestarosta Andrzej Protasewicz pogratulował funkcjonariuszom i pracownikom Policji sukcesów zawodowych oraz wręczył Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Sławnie mł. insp. Ryszardowi Radziukowi  okolicznościowy grawer.

 
Odbiór inwestycji pn. „Przebudowa lewej strony chodnika w miejscowości Rusinowo!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
piątek, 18 lipca 2014 08:24
Odbiór inwestycji pn. „Przebudowa lewej strony chodnika w miejscowości Rusinowo!!!.

    Z przyjemnością informujemy, że dnia 30 czerwca br. miał miejsce odbiór inwestycji pn. „Przebudowa lewej strony chodnika w miejscowości Rusinowo” na terenie gminy Postomino.
Inwestycji zakładała wykonanie ciągu pieszego przy drodze powiatowej, regulację pionową studzienek kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie włazów do rzędnych nowej utwardzonej nawierzchni.
Łączny koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim to 300.799,84 zł.
Wójt Gminy Postomino dofinansował inwestycję w kwocie 100.000,00 zł.
Wspólna inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 
Kolejna inwestycja Powiatu Sławieńskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
czwartek, 17 lipca 2014 12:52
Kolejna inwestycja Powiatu Sławieńskiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3741Z Postomino - Sławno
na odcinku Staniewice - Tyń !!!


Z przyjemnością informujemy, że dnia 6 czerwca br. została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej nr 3741Z Postomino - Sławno na odcinku Staniewice - Tyń.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ (tzw. „schetynówka”). Łączny koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim to 2.478.807,02 zł.
Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, wyłoniona w drodze przetargu.
Przebudowa drogi obejmuje następujące roboty:
1. Remont drogi powiatowej nr 3741Z na odcinku Tyń - Staniewice:
- roboty przygotowawcze i ziemne;
- jezdnia - nakładka;
- roboty wykończeniowe;
2. Remont drogi powiatowej nr 3741Z w miejscowości Tyń:
- roboty przygotowawcze i ziemne;
- jezdnia - nakładka;
- elementy dróg i ulic;
- roboty wykończeniowe;
3. Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Tyń:
- roboty przygotowawcze i ziemne;
- jezdnia;
- jezdnia - nakładka;
- opaska ronda i zabruki;
- chodniki;
- zjazdy z kostki betonowej;
- zatoka autobusowa;
- elementy dróg i ulic;
- przepusty i odwodnienie;
- oznakowanie pionowe i poziome;
- roboty wykończeniowe;
- oświetlenie uliczne.
Termin wykonania inwestycji do 31 sierpnia br.

 
Zaproszenie do składania oferty cenowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
czwartek, 17 lipca 2014 09:29
Zaproszenie do składania oferty cenowej.

Starostwo Powiatowe w Sławnie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi   polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z 2 października 2013 r. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409).

Ofertę wraz z poświadczeniem uprawnienia do wykonania usługi w zakresie, o którym mowa wyżej, proszę złożyć w terminie do 30 lipca 2014 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie”
Informuję jednocześnie, iż zlecenie na wykonanie usługi otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, bez powiadamiania pozostałych oferentów o wyniku rozstrzygnięcia.

 
K O M U N I K A T !!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
środa, 16 lipca 2014 12:56
K O M U N I K A T !!!.

W związku z wejściem w życie, z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (LINK)

- informuję, iż nastąpiła istotna zmiana w sposobie naliczania i wysokości ustalania opłat za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przybliżoną wysokość opłaty z tytułu udostępniania materiałów zasobu można uzyskać przy wykorzystaniu kalkulatora opłat umieszczonego na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html )

Dodatkowo zmianie uległy także zasady uzgadniania i koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W chwili obecnej uzgadnianie odbywać się będzie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę, w związku z czym odwołane zostają terminowe posiedzenia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP) do końca roku 2014.

Wnioski o koordynacje należy składać zgodnie ze zmienioną ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z projektami sporządzonymi zgodne z ustawą Prawo budowlane.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 101
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
canakkale