Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Designed by:

Witaj na stronie startowej

Bądź widoczny - bądź bezpieczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
czwartek, 30 października 2014 09:18
Bądź widoczny - bądź bezpieczny.

Pan Starosta Wojciech Wiśniowski na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjował akcję "Bądź widoczny - bądź bezpieczny". W ramach prowadzonej akcji, mieszkańcom Powiatu Sławieńskiego rozdano dwa tysiące elementów odblaskowych dla poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Akcja cieszyła się tak dużym powodzeniem, że w przyszłym roku również zostanie wznowiona.

Jak wynika z danych statystycznych, to właśnie Polska jest w Unii Europejskiej krajem znajdującym się niestety na pierwszym miejscu pod względem śmiertelnych wypadków na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów.

Problem ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdzie zmierzch zapada znacznie wcześniej. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że pieszy poruszający się wzdłuż drogi, nawet w obszarze zabudowanym przy świetle lamp, jest słabo widoczny dla kierowców. Dlatego tak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych, które sprawią, że kierowca widzi pieszego z odległości blisko 150 metrów - dystans ten pozwoli mu na prawidłową reakcję za kierownicą.

Nasze bezpieczeństwo niejednokrotnie zależy od nas samych. Pamiętajmy o tym aby być widocznym na drodze !!!

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
poniedziałek, 27 października 2014 13:04
Informacja.

W dniu  31 października 2014 r.  piątek

Starostwo Powiatowe
w Sławnie
oraz
Filia w Darłowie
czynne do godz. 13:00

 
Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu w Sławnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
wtorek, 21 października 2014 11:56
Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu w Sławnie.

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie zapraszam na  XLVII Sesję Rady Powiatu w Sławnie IV kadencji, która odbędzie  się w dniu  29 października 2014 r. o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a. Druga część obrad sesji odbędzie się 30.10.2014 o godz. 8.00.


Porządek obrad:    
1.  Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.
2.  Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między sesjami Rady Powiatu IV kadencji (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XLV Sesji Rady Powiatu w Sławnie i z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za I półrocze 2014 roku (druk nr 3).
7. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych (druk nr 4).
8. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych (druk nr 5).
9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 (druk nr 6).
10. Przyjęcie Informacji Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu dotycząca oceny realizacji planu remontu i modernizacji dróg powiatowych (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r. (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/IV/220/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy według algorytmu w 2014 r.(druk nr 10).
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Wojciech Stefanowski

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
wtorek, 21 października 2014 07:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym.

Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym samodzielnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11.

POBIERZ WYKAZ

 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
poniedziałek, 20 października 2014 14:10
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo


Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo”
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 65, fax. 059 810 49 12

czytaj dalej…
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
poniedziałek, 20 października 2014 14:06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE
do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości


Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Gminy Postomino  pod realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusinowo gmina Postomino – budowa drogi, ciągu pieszo – rowerowego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 29/5 i 30/6, położone w jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2 Postomino], obrębie Rusinowo [0024], dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sławnie prowadzi księgę wieczystą o nr Kw KO1E/00012401/6, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 193, poz. 1194 z późn. zm.)”.
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 75 lub 59 810 64 74, fax. 059 810 49 12

czytaj dalej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 110
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
canakkale