Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, Uprzejmie informuję, że XXVII Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
- Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondencji, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
- Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
- Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
- Tożsamość ankietera będzie można zweryfikowąć na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Więcej informacji www.spis.gov.pl

W dniu 12.11.2021 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny (dzień 12 listopada  2021 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2021 Starosty Sławieńskiego z dnia 23.09.2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 25.12.2021 r.)