Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, że we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska realizuje projekt współfinansowany przez Fundusz Azylu Migracji i Integracji (FAMI). Celem projektu jest szeroko rozumiana pomoc cudzoziemcom, przebywającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu uruchomiono punkt doradczy "Centrum Wsparcia Integracji" znajdujący się w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Darłowie, w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje m.in. na temat:

 • legalizacji pobytu
 • radzenia sobie z codziennymi trudnościami,
 • poszukiwanie mieszkań pod wynajem,
 • spraw administracyjnych i prawnych,
 • pomoc w kontaktowaniu się ze służbą zdrowia,
 • opieki prawnej, psychologicznej i socjalnej,
 • pomoc w zredagowaniu i napisaniu pism urzędowych,
 • pomoc w kontaktach z urzędami, instytucjami i placówkami oświatowymi,
 • wsparcia dla osób, które doświadczył dyskryminacji, przemocy , agresji,
 • pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Ponadto obcokrajowcy w naszym punkcie mogą skorzystać bezpłatnie z:

 • pomocy prawnej,
 • pomocy psychologicznej,
 • zajęć edukacyjno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży,
 • doradztwa zawodowego,
 • wydarzeń kulturalnych i integracyjnych,
 • tłumaczenia dokumentów,
 • lekcji języka polskiego.

Caritas wraz z partnerem realizuje również zajęcia grupowe i warsztaty dla uczestników, w ramach których można zapoznać się z polską kulturą, tradycją, a także posiąść praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organów państwa. Organizowane są również wyjścia na koncerty czy do filharmonii, lekcje języka polskiego, zajęcia dla dzieci, spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.

Centrum Wsparcia Integracji (punkt pomocy), znajduje się w Punkcie Informacyjno-Doradczym Caritas w Darłowie przy al. Wojska Polskiego 64

Dni i godziny funkcjonowania punktu: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 08:00-14:00, Telefon: +48 539 678 886