Protokół z zapytania ofertowego - świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno