Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, Uprzejmie informuję, że  XXI  Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 15 stycznia  2021r.  o godz. 9.00 w trybie zdalnym, prowadzonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu  z Biura Rady  w Starostwie Powiatowym przy ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.

            
Proponowany porządek  obrad:
1.Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. propozycje zmiany porządku obrad.
2.Interpelacje i zapytania radnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego (druk nr1).
4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnych jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 2).
5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Zamknięcie sesji.    
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                 /-/
                                                                                        Tomasz Bobin