Hm. Barbara Sobczak (Komendant Hufca ZHP Sławno), dh Hanna Miszke, dh Oliwia Mutka, oraz odk. Cyprian Roczeń w dniu 17 kwietnia odwiedzili Starostwo Powiatowe, aby złożyć życzenia świąteczne na ręce przedstawicieli władz powiatu. Harcerze odczytali życzenia, a następnie przy herbacie opowiedzieli o najbliższych planach. Starosta Wojciech Wiśniowski oraz wicestarosta Andrzej Protasewicz podziękowali za życzenia i poprosili, aby przekazać pozdrowienia i życzenia dla wszystkich harcerzy z Hufca ZHP Sławno.