Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

30 czerwca  2015 roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.

Czytaj więcej: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości- Podgórki

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego

położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2014 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości- Podgórki

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- Malechówko dz. nr 6/1

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno (pok nr 74):

Czytaj więcej: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- Malechówko dz. nr 6/1

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem