Starostwo Powiatowe w Sławnie

Obwieszczenie w sprawie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art.22 ust. 1 ustawy z dnia17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), §6 ust 3 w związku z §4 pkt. 4) i §9 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r. poz 1246) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie - ul. Sempołowskiej 2 a (pokój nr 67), w terminie od 12 sierpnia 2015 do 25 sierpnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt ustalenia klasyfikacji gruntów w zakresie użytków zalesionych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, obejmujące obszar gminy Sławno, obręb ewidencyjny:

Czytaj więcej: Obwieszczenie w sprawie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem