Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118, zm. poz.1146, poz.1138 ) oraz Uchwały Nr XLVII/IV/253/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

Zarząd Powiatu w Sławnie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie:
- wspierania osób niepełnosprawnych
-upowszechniania kultury fizycznej
-promocji i organizacji wolontariatu
-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Czytaj więcej: Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Powiat Sławieński na Jarmarku Kaziukowym

Kolejny już raz Powiat Sławieński promowany był podczas Jarmarku Kaziukowego w Poznaniu. Nowością tegorocznej wizyty była obecność Króla Eryka. Król ten już 1424 roku przybył do Poznania, jadąc do Krakowa na koronację Królowej Zofii, żony Władysława Jagiełły. Jak wtedy, tak i teraz przemaszerował wespół z przedstawicielami dynastii Jagiellonów przez poznański Stary Rynek. W rolę króla wcielił się Łukasz Cak z biura promocji powiatu. Na specjalnym stoisku, razem z Darłowską Lokalną Organizacją Turystyczną prezentowano walory i atrakcje pięknego Powiatu Sławieńskiego. Wszystko to za sprawą Krystyny i Ryszarda Liminowiczów, dawnych mieszkańców Sławna, którzy przed laty osiedlili się w stolicy wielkopolski. Kierują oni Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a od 22 lat organizują tę wspaniałą, obleganą imprezę, pamiętając zawsze o Sławnie i Powiecie Sławieńskim.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem