Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 24 maja 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia I Rozwoju Muzeum Techniki I Techniki Wojskowej :Tytan” Malechowo 27B; 76-142 Malechowo.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 01 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych ’’.

Do pobrania informacja i oferta - przekierowanie na stronę BIP

Powiatowy Dzień Strażaka

Obchody Dnia Strażaka w powiecie sławieńskim odbyły się 24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie Pawła Faryna w uroczystościach udział brali m. in. zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Prezes Zarządu Powiatu Związku OSP RP Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, Sekretarz Zarządu Powiatu Związku OSP RP oraz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Bogusław Stefanowski, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji i oświaty, prezesi spółek miejskich, komendanci w stanie spoczynku. W trakcie uroczystości wręczono awanse i odznaczenia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie odznaczona została Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oprócz uhonorowania strażaków wręczył także nagrodę Klaudii Musiał z młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Sławsku, która reprezentując powiat sławieński na szczeblu wojewódzkim zajęła pierwsze miejsce i tym samym awansowała do etapu ogólnopolskiego. Pod koniec uroczystości mł. bryg. Krzysztof Pietruszka na ręce Sekretarza Powiatu Sebastiana Derenia złożył podziękowania za współpracę podczas obejmowania stanowiska komendanta powiatowego.

fot. R. Pietrasz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem